Élet - Játék - Platform

 1970-ben John Horton Conway a Cambridge-i Egyetem matematikusa egy nagyon egyszerű algoritmussal állt elő. Nulla-résztvevős játéknak is nevezhető, mert a játékosnak csak annyi a feladata, hogy megadva a kezdő állapotot, elindítja a játékot. Onnantól kezdve egy számítógép állítja elő a további állapotokat az algoritmus alapján. Ez egy sejtautomata, amit az alábbi szabályrendszer üzemeltet:

Holotárolók

"Louis Antonio Gasparetto (1949-2018) brazil klinikai pszichológus és a kreatív médiumitás egyik legjelentősebb gyakorlója volt. Gasparetto festő médiumként szinte egyedülálló módon készít képeket, a legkülönfélébb stílusokban „idézve meg” elhunyt festőművészeket. Ezek az alkotások transzállapotban születnek, ilyenkor Gasparetto szeme többnyire csukva van, a festményeket pedig festékbe mártott ujjal gyakorlatilag vakon hozza létre."
 

Kvantum radar és alternatív realitások

Az 5D matek egy egyszerű logikai okfejtésnek tűnik, de ha egy szinttel lentebb ugrunk - a kvantum fizika világába - meglepő összefüggések és felismerések birtokába juthatunk.

5D matek

A matematika, ahogy mi ismerjük és használjuk, egy emberi találmány, alapjait, szabályait és működését mi alkottuk logikánk segítségével. Tükröződik benne az emberi ráció fejlettsége (vagy fejletlensége), de közvetett módon benne foglaltatik az emberi tudat világról alkotott képe is. A számok használatában felfedezhetők azok az ősi eljárások, amiket a régi korok hagytak ránk, illetve a kinti idegenek hagyományoztak az akkor élt emberekre. 

Látószög határok


A látószög (tudás) és a hit, alapvetően határozza meg a valósághoz való viszonyunkat és így a valóság viszonyulását is hozzánk. Ezt Psi sokszor említi.

Téridő hullámcsomagok

Azt hiszem a lenti cikknek és kutatásnak jelntős kihatásai lesznek fizikai világképünkre, ezért hoztam ide változatlan formában.

Érkezés

A holoinformatikával foglalkozó ismeretterjesztő blogon már szó esett arról a tételről, hogy egy magasabb dimenziós hatás, mikor eggyel alacsonyabb dimenzióba érkezik, egyfajta diffrakció-szerű hatás útján szétterül, terjedési módot és közeget vált. A holográfiai leképezés egy elvi alapmechanizmusa is ez.