Fogalomtár


A blogon használt szakkifejezések gyűjteménye rövid magyarázatokkal ellátva ABC rendben.  Folyamatosan bővül és kiegészül.


 
Csomóponti alhálózat  
 
A fraktális csomópont alatti teljes hálózat.


Dimenzió

Kiterjedéssel rendelkezö holografikus vetítés. Általában valamilyen téridö rendszert tartalmazó holografikusan vetített hullámtér, amit mi fizikai téridőként tapasztalunk.


Dimenzionális nézöpont

Egy fraktális csomópont olyan konverziós nézete, melyben a csomóponti információkat dimenziókká konvertálva jelenítjük meg. Ekkor az adott fraktális csomóponton állva a csomóponti alhálózatot úgy látjuk, mintha annak információtartalma egy hologramként vetülne körénk.
                        

Denzitás

A vetített tér frekvencia spekrum szerinti nézete. A holografikus vetítés hullámterét frekvenciasávokra bontva kapjuk a denzitásokat. Ezek tól-ig frekvenciával rendelkező rezgési sávok, az ezoterikában ilyen denzitások az fizikai világ, éterikus tér, asztráltér, stb... Ezek elhelyezkedésben nem, csak frekvenciában, sűrűségben különböznek. Helytelenül sok ezoterikus írás dimenziónak nevezik ezeket a frekvencia sávokat.

 
Fraktál
 
Az univerzum információs háttér rendszere. Tisztán információs tartomány, egy topologikus rendszer, kapcsolati és elágazási struktúra, csomópontokkal. A Fraktál nagyon nagy mértékben dinamikus és tudatos szerveződésű rendszer. Ez az univerzumi tudathálózat kapcsolati rendszere, ha úgy tetszik a "szellemi tartományok internete". Struktúráját tekintve önhasonló elágazási rendszer, működését tekintve azonban holografikus - minden egyszerre van benne jelen.
 

Fraktális nézöpont

Az univerzumi felépítést, mint hálózati, kapcsolt csomópontok és elágazások rendszerét jelenítjük meg. Információ áramlási topológia meghatározására használható. A fraktális nézöpont téren és idön kívüli tisztán információs (szellemi) alapú nézet.
 

Forrás Elem

Fraktális csomópont, mely alhálózata számára, mint elsődleges információs forrás látszik. Tudati szempontból felfelé tekintve egy forrást látunk magunk felett, alattunk pedig egy hálózatot.


Generátor Elem

Holografikus vetítésre képes elem a fraktális hálózatban. A generátor elem sajátossága, hogy a Fraktál  információs hálózatból képes hologramot generálni.


Hamis emlékezet  

A jelenléti emlékek közé a tudatból átszűrödő alternatív valóság emlékei. Tipikusan pl. a párhuzamos valóságok közti relokáció eredménye. Alapjában a tudat egy másik holografikus nézetbe vetülve, azt a nézet valóságát fogja stabil fizikai környezetnek érzékelni. Ennek holografikus emlékei azonban lefedik a előzőleg megélt jelenléti valóságok emlékeit. Minnél inkább tudatos az ember szellemének dolgai felől, annál jobban át fogja itatni a szellemi valósága a jelenléti emlékezetet is, de ez egy furcsa skizofrén állapotnak tűnhet, hiszen olyan dolgokra emlékszik, amik az adott valóságban sohasem történtek meg, vagy nem pont úgy, ahogy emlékszünk rájuk.


Hologram  

Csomóponti határelem, ami az információs folyamot képes diffrakciós holografikus képpé alakítani. A hologram a fraktális rendszer felől nézve egy generátor elem. A hologram generálja körénk a Valóságot a vetítés által.


Ideiglenes Valóság, Szimulációs Valóság

Teszt célból létrehozott fraktális elágazás (-> másolati forrás) és holografikus vetítés (valóság).  


Levél az Életfán

Az életfa megnevezése holografikus vetítési térre, a levél ebben a jelentésben egy Valóságot jelent.


Másolati Forrás  

A forráselem egy másolata, ami információsan egyenértékű a forrással, de fraktális szintben különbözik tőle.
 

Száluniverzum

Kisfaludy téridő rendszerében a fraktál elnevezése. Az univerzum tisztán információs kapcsolódási rendszere, amin keresztül a belső információ továbbítás zajlik. Nézőpont, amiben az univerzum kapcsolódási hálózatát írjuk le. A száluniverzum egy téridő-független rendszer, az összekapcsolt információs pontokban minden egyszerre van jelen.

 
Téridő rendszer

A hologram által vetített hullámtéri rendszer ami, amiben több párhuzamos fizikai dimenzió foglalhat helyet, eltérő sűrűségi szinteken, illetve kiterjedésben. Jelen valóságunkban 3x6-os téridőrendszernél összetettebbről nem tudunk, de az elméleti lehetősége megvan a bonyolultabb struktúrájú téridő rendszereknek. Kisfaludy térelméletét érdemes mélyebben tanulmányozni ennek megértéséhez.
 
 
Valóság

A hologram kivetített képe, a holografikus vetítés hullámtere. A hullámtér dinamikusan vetített kép, amely valamilyen kiterjedéssel bír. A kiterjedés a valóságban téridő rendszerekben nyilvánul meg.


Vetített tér (holografikus vetített tér, játéktér)

A holografikus vetítés hullámtere, a hologram által vetített kép (játéktér, különbözö denzitású fizikai tartományok). Szórt információs hullámtér, tehát a tér egy kis részét kiragadva abban a teljes hullámtéri információ benne van. A holografikus hullámtér (vetített hologram) részei azonban nem azonosak, hanem önhasonlók, pont úgy ahogy a fraktálok is önhasonló topológiai alakzatok. A vetített hologramba egy speciális dimenziótranszformáció által leképeződik a fraktális csomóponti információ teljes tartalma. A hologram a fraktális rendszerben megnyilvánuló szellemi tartományok információs terét képes egy alacsonyabb dimenzió téridő rendszerbe transzformálni. A transzformáció pontos működését a generátor elemek tárgyalásánál érthetjük meg -> lásd: Generátor elem, Téridő szerkezet.


XD = eXtraordinary Dimension (különleges dimenzió)

Egy olyan fraktális nézőpont mely tartalmazza az adott csomóponti elem teljes információs struktúráját. A csomóponti elem alhálózatába nézve (ha vannak benne generátor elemek, hologramok) az XD alatti alternatív realitásokként láthatjuk ezeket.