Mi a holoinformatika?

A holoinformatika egy mesterségesen alkotott kifejezés, a holografikus szerkezetü világ informatikai nézöpontú leírását takarja. Megkísérelem felvázolni az univerzumi komplex információs topológiáját az informatika nyelvét segítségül hívva.

Miért pont informatika, miért nem fizikai, kozmológiai vagy más természettudományos megközelítést használok?

A természettudományok, de még az elméleti fizika is a látható világ érzékelésén és az ott szerzett tapasztalatokon, illetve ezek interpolációján alapul. A tudomány általában a tapasztalatokra igyekszik azt kilégítő modellt találni és a modell törvényszerüségeivel a világ még ismeretlen tartományát feltárni. 

A holoinformatika elsösorban a világegyetem struktúrális, információs szintü müködésével foglalkozik, logikai alapokon. Az így felépített modell ugyanúgy az elme terméke, mint a tudományos kutatás modelljei. Természetesen nem szeretnék teljesen elrugaszkodni a világ általunk tapasztalható tartományától, ám ha lehet, nem állunk meg olyan korlátoknál, ahol a tudományos kutatás bizonyítás hiányában már stop táblát mutat. Mondhatnám úgy, hogy jelen blogon vázolt tézisek gyakorlati bizonyítása az olvasóra van bízva, de mindig igyekszem támpotokat adni, amelyekkel az olvasó - ha van erre érdeklödése - saját maga számára bizonyítékot találhat.