Érkezés

A holoinformatikával foglalkozó ismeretterjesztő blogon már szó esett arról a tételről, hogy egy magasabb dimenziós hatás, mikor eggyel alacsonyabb dimenzióba érkezik, egyfajta diffrakció-szerű hatás útján szétterül, terjedési módot és közeget vált. A holográfiai leképezés egy elvi alapmechanizmusa is ez.